• Zoeken...

Disclaimer

De website van Remy Vastgoed NV en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Remy Vastgoed NV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Remy Vastgoed NV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Remy Vastgoed NV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Remy Vastgoed NV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Remy Vastgoed NV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Remy Vastgoed NV worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Remy Vastgoed NV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Remy Vastgoed NV worden onderhouden wordt afgewezen.

Remy Vastgoed NV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.