• Zoeken...

Finabank

Finabank biedt twee soorten annu├»teitenhypotheken aan.

Reguliere hypotheek

De maximale looptijd van reguliere hypothecaire leningen is 25 jaar. De rentepercentageÔÇÖs zijn 12,5% (SRD) en 9% (USD en EUR). Het maximale leenbedrag is gelijk aan 25% van de verkoopprijs. Hiervoor kom je in aanmerking als je een vast en toereikend inkomen hebt en tenminste 21 jaar bent. Ook niet-ingezetenen komen in aanmerking. De lening moet worden afgelost voordat je de leeftijd van 60 jaar bereikt.

7%-hypotheek

Heb je een perceel en wil je bouwen, renoveren of uitbreiden? Als je voldoet aan de gestelde voorwaarden kun je terecht bij Finabank voor een woningbouwfinanciering tegen een speciale rente van 7% per jaar. Er wordt een krediet van maximaal SRD 250.000 met een perceel als onderpand verstrekt. De maximale looptijd is 25 jaar. 

Voorwaarden 7% hypotheek

 • De 7% hypotheek kan worden aangevraagd als je tot een bedrag van SRD 250.000,- wenst te lenen. Je perceel geldt als onderpand;
 • Je hypotheek kan tot 100% van de totale bouwsom bedragen wanneer je een nieuw huis wenst te bouwen of een bestaand huis wenst te renoveren of wenst uit te breiden;
 • Je hypotheek kan tot 75% van de totale aankoopsom bedragen wanneer je een nieuw gebouwd woonhuis wenst aan te schaffen;
 • Je kunt per persoon, gezin of samenwoningsverband ├ę├ęn keer gebruik maken van de 7% hypotheekfaciliteit;
 • Ga je (ver)bouwen? Dan kunt u de 7% hypotheek aanvragen wanneer je gebruik maakt van een bonafide bouwbedrijf die de garantie biedt dat je huis sleutelkaar is binnen de overeengekomen bouwtijd. Ga je zelf bouwen of verbouwen? Dan kan de bank hiervoor toestemming verlenen, wanneer je kunt waarborgen dat de bouw vakkundig wordt uitgevoerd en is voltooid binnen de toegemeten bouwtijd;

Je kunt de 7% hypotheek aanvragen wanneer:

 • Je in vaste dienst bent bij de overheid;
 • Je minimaal 2 jaar, onafgebroken, in vaste dienst bent bij een commercieel bedrijf;
 •  Je inkomsten ontvangt uit een eigen bedrijf dat is ingeschreven bij de KKF en de continu├»teit van je inkomen gedurende de looptijd van de hypotheek is gewaarborgd;
 • Je inkomsten ontvangt uit beleggingen.
 • Het brutoinkomen van je gemeenschappelijk huishouden tussen de SRD 2.000,- en SRD 8.000,- per maand bedraagt;
 • Je niet reeds eigenaar, vruchtgebruiker of huurkoper bent van een bestaand woonhuis (tenzij de 7% hypotheek bedoeld is voor een verbouwing, renovatie of uitbreiding van dit woonhuis).
 • Je bouwperceel vrij en onbezwaard is en het perceel ingeschreven staat op jouw naam in de openbare registers van het Hypotheekkantoor (GLIS), of wanneer het perceel op naam staat van een stichting waaraan je verbonden bent;
 • Je de zakelijke titel van eigendom, erfpacht of grondhuur heeft op het bouwperceel;
 • Het perceel volgens de overheidsplanning inzake volkshuisvesting en ruimtelijke ordening bestemd is voor bebouwing en bewoning;
 • De taxatiewaarde van het perceel minimaal SRD 4.000,- bedraagt.
 • Het totale vloeroppervlak van het woonhuis minstens 60 m┬▓ en maximaal 150 m┬▓ bedraagt;
 • Je de woning gaat renoveren of uitbreiden, dan mag het totale vloeroppervlak maximaal 275 m┬▓ bedragen;
 • Je een koopwoning (nieuw gebouwd woonhuis) wenst te financieren onder voorwaarde van een eigen inbreng van minimaal 25% van de aanschafwaarde van de koopwoning.

Benodigde documenten indien je in loondienst bent van de overheid of een particulier bedrijf

 • Finabank girorekening in Surinaamse dollars;
 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Bewijs van inkomen (bijvoorbeeld een inkomstenstaat of loonslip, niet ouder dan 1 maand);
 • CBB-uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand;
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop je salaris is gestort;
 • Loanstatements van je actieve kredieten;
 • De grondhuurbeschikking (indien de aanvraag grondhuur betreft);
 • Hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Kopie perceelkaart;
 • Bouwbegroting in fases, opgemaakt door een door Finabank erkende bouwinspecteur;
 • Bouwvergunning;
 • Een door het Ministerie van Openbare Werken goedgekeurde bouwtekening/bestek;
 • Contactgegevens aannemer;
 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor je brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Schriftelijke verklaring waarin je aangeeft dat je en je huisgenoten geen eigenaar, vruchtgebruiker of huurkoper zijn van een bestaand woonhuis;
 • Overlijdensrisicoverzekering gelijk aan de leensom;
 • Brandverzekering gelijk aan de herbouwwaarde (indien van toepassing).

Banktaxateur

Dhr. J.A.G. Weerden, Gongrijpstraat 37, tel. +597 422336 of +597 8520666

Bijkomende kosten

Notariskosten: 3% van de hypothecaire inschrijving
Afsluitprovisie: 1,5% van de totale leensom
Omzetbelasting: 8% van de afsluitprovisie
Overdrachtskosten: 12% van de koopsom of taxatiewaarde

Meer informatie en contact

Finabank
Dr. Sophie Redmondstraat 59-61
Paramaribo, Suriname
Tel: +597 472266
E-mail: retailbanking@finabanknv.com

* De bovenstaande informatie is afkomstig van de bank

 

Remy Vastgoed