• Zoeken...

Republic Bank

De Republic Bank biedt een annuĆÆteitenhypotheken aan met een looptijd van maximaal 5 jaar bij een bloot perceel en 30 jaar bij een pand. De rentepercentageā€™s zijn 16% (SRD) en 9,5% (USD en EUR). De maximale aflossing is 32% van het bruto inkomen. Het maximale leenbedrag is gelijk aan 80% van de marktwaarde. Hiervoor kom je in aanmerking als je een vast en toereikend inkomen hebt en tenminste 21 jaar bent. Ook niet-ingezetenen komen in aanmerking. De lening moet worden afgelost voordat je de leeftijd van 60 jaar bereikt.

Benodigde bescheiden voor de doorlichting en offerteaanvraag

 • Identiteitsbewijzen aanvragers;
 • Loonstrookjes van de laatste 3 maanden;
 • Offerte of voorlopige koopovereenkomst.

Benodigde bescheiden voor de aanvraag

 • Offerte of voorlopige koopovereenkomst;
 • Kopie perceelkaart;
 • Hypothecair uittreksel;
 • Grondhuurbeschikking indien van toepassing;
 • Taxatierapport van Ć©Ć©n van de door Republic Bank geselecteerde taxateurs (zie verderop op deze pagina);
 • Identiteitsbewijzen aanvragers;
 • Uittreksel CBB en nationaliteitsverklaring aanvragers;
 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand);
 • Loonstrookjes van de laatste 3 maanden;
 • Bewijs van huidig geregistreerd woonadres (recente nota nutsbedrijf of bankafschrift);
 • Bewijs van bezittingen;
 • Indien rekeninghouder andere bank: 6 laatste bankafschriften;
 • Levensverzekering gelijk aan de leensom;
 • Brandverzekering gelijk aan de herbouwwaarde (indien van toepassing).

Voor ondernemers/vrije beroepen:

 • KKF-uittreksel;
 • Kopie bedrijfsvergunning (indien het bedrijf vergunningsplichtig is);
 • Jaarcijfers van de afgelopen 3 jaren en evt. cashflow prognose;
 • Evt. kopie kwitantie SAS.

Banktaxateurs

Dhr. G. Cats, Dr. Axwijkstraat 16, tel. +597 457220 of +597 8814970
Dhr. K. Ramdin, Awaralaan 14, tel. +597 491089 of +597 8812686

Bijkomende kosten

Notariskosten: 3% van de hypothecaire inschrijving
Voorbereidingskosten: 2% van de totale leensom
Omzetbelasting: 8% van de voorbereidingskosten
Overdrachtskosten: 12% van de koopsom of taxatiewaarde

Meer informatie en contact

Republic Bank
Kerkplein 1
Paramaribo, Suriname
Tel: +597 471555
E-mail: email@republicbanksr.com

Contactpersoon:

Ashti Jagai
Tel: +597 471555 ext. 684
E-mail: ashti.jagai@republicbanksr.com

* De bovenstaande informatie is afkomstig van de bank

Remy Vastgoed