Je hebt geen objecten bewaard. Klik op deom objecten te bewaren.
  • Zoeken...

Veelgestelde vragen

Kopen

Eigendom is een sterk vol zakelijk recht. Als eigenaar mag je de grond en alles wat daarop staat zonder toestemming gebruiken, overdragen en nalaten aan erfgenamen. Erfpacht en grondhuur zijn beperkte zakelijke rechten die het recht geven op het vrije gebruik en genot over een stuk domeingrond van de Staat waarbij de grond overeenkomstig met de door de Staat daaraan gegeven bestemming en bepalingen gebruikt moet worden. Hiervoor moet een door de Staat vastgestelde jaarlijkse vergoeding betaald worden. Erfpacht en grondhuur lijken erg op elkaar. Vóór 1982 werden domeingronden door de Staat in erfpacht uitgegeven voor maximaal 75 jaar. Vanaf 1982 worden domeingronden alleen nog uitgegeven in grondhuur voor maximaal 40 jaar wat verlengd kan worden met nog eens 40 jaar. Mensen die een erfpachtperceel hebben dat vóór 1982 is uitgegeven kunnen dit laten omzetten in grondhuur. Op deze manier zal erfpacht op een geleidelijke manier uitgefaseerd worden.
Indien de titel van de grond eigendom is wel. Indien de titel van de grond erfpacht of grondhuur is kun je het als niet op persoonlijke naam kopen omdat domeingrond alleen aan ingezetene Surinamers en Surinaamse rechtspersonen wordt uitgegeven. Een veel toegepaste oplossing hiervoor is het aankopen namens een Surinaamse stichting waar je zelf bestuurder van bent. Een stichting kan eenvoudig en snel worden opgericht.
Ja, je kunt vanuit het buitenland onroerend goed in Suriname kopen. Je hoeft hier niet speciaal fysiek voor aanwezig te zijn in Suriname. Omdat de overdracht ten allen tijde in Suriname plaats vindt wordt er gewerkt met een aankoopvolmacht.
In principe worden de objecten niet op afbetaling verkocht tenzij er bij het object staat vermeld dat interne financiering mogelijk is. Klik hier voor een overzicht van deze objecten. Bij de overige objecten geldt dus dat verkoper in één keer volledig moet worden uitbetaald. Bij de meeste objecten zijn er wel externe financieringsmogelijkheden
Of je in aanmerking komt voor bankfinanciering is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als je wilt kopen met bankfinanciering kun je het beste eerst bij je bank informeren naar jouw financiële mogelijkheden en vervolgens een keuze maken die binnen je budget valt.
Indien het gaat om een onbebouwd perceel kun je het perceel op eigen gelegenheid gaan bekijken. Van elk object is de exacte locatie aangegeven op de kaart. Door middel van een Google Maps link kun je naar de locatie navigeren. Indien het om bebouwd onroerend goed gaat kun je eerst op eigen gelegenheid de omgeving en het object van buiten gaan bekijken. Bij blijvende interesse kan er een bezichtiging worden georganiseerd.
De prijzen zijn exclusief overdrachtskosten. De overdrachtskosten zijn voor rekening van de koper.
De overdrachtskosten worden berekend op basis van een taxatiewaarde. Voor de overdracht is een door GLIS goedgekeurd taxatierapport nodig. In veel gevallen kan deze waarde lager worden gesteld dan de werkelijke koopsom waardoor er bespaard kan worden op de overdrachtskosten. De overdrachtskosten zijn zo'n 12% van de taxatiewaarde. Indien je onroerend goed koopt wat op naam van een overdraagbare stichting staat is het mogelijk aan te kopen door middel van stichtingovername waardoor er geen overdracht van het onroerend goed plaats vindt en er dus geen overdrachtskosten zijn maar slechts de kosten voor de bestuurs- en statutenwijziging van de stichting waarin het onroerend goed staat. Deze kosten zijn beduidend lager dan de overdrachtskosten. Als de levering door middel van stichtingovername mogelijk is wordt dat bij het object aangegeven.
Voor aankoop heb je een identiteitsbewijs, uittreksel burgerlijke stand en nationaliteitsverklaring (indien de Surinaamse nationaliteit) nodig. Bij aankoop namens een rechtspersoon zijn tevens de statuten en een KKF-uittreksel hiervan nodig. Indien je vanuit het buitenland aankoopt is een aankoopvolmacht nodig.
In de meeste gevallen kun je als koper je eigen notaris kiezen. Voor een goed en vlot verloop van het afhandelingstraject raden we wel aan te kiezen voor een van de notariaten waarmee wij vast werken.
Verkopers bieden hun onroerend goed in euro aan en vrijwel elke verkoper wilt er ook euro's voor ontvangen. Als je SRD's hebt kunnen we je faciliteren met de omzetting naar euro. Daarbij wordt de koers gehanteerd waarvoor euro’s op de dag van betaling gekocht kunnen worden.
Helaas is het ruilen van onroerend goed praktisch haast onmogelijk omdat veel verkopers en kopers juist niet iets anders willen kopen of verkopen en indien dat wel het geval is komen hun wensen en eisen vaak niet overeen met hetgeen er aangeboden wordt. Verder spelen er dubbele overdrachtskosten en het eventueel verrekenen van meer- en minderwaarde mee.

Verkopen

Wij werken op basis van het "no cure, no pay principe". Je hoeft ons dus niet te betalen zolang het onroerend goed niet verkocht is. Bij een geslaagde verkoop hanteren wij een commissieloon ter hoogte van 5% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.500.
Onze werkwijze is dat we het onroerend goed opnemen en plaatsen op onze veel bezochte website en op diverse sociale media. Ook wordt het geplaatst in de maandelijkse nieuwsbrief die naar duizenden abonnees wordt verzonden. Verder wordt het onroerend goed aangeboden binnen ons eigen netwerk en kunnen er ter plekke verkoopborden worden geplaatst.
Om onroerend goed in de verkoop te nemen hebben we de perceelkaart, een hypothecair uittreksel en een identiteitsbewijs nodig. Als het om erfpacht of grondhuur gaat hebben we ook de beschikking nodig. Indien je nog geen PerceelsID hebt raden we aan dit in orde te maken zodat het onroerend goed direct leverbaar is wanneer een koper zich aandient en het PerceelsID-aanvraagproces niet afgewacht hoeft te worden. Een PerceelsID kun je bij ons aanvragen.
Bij de verkoop is een perceelkaart met PerceelsID vereist. Verder heb je een identiteitsbewijs, uittreksel burgerlijke stand en nationaliteitsverklaring (indien de Surinaamse nationaliteit) nodig. Indien je gehuwd bent zijn ook deze stukken van je partner nodig. Als het om een nalatenschap gaat is er een verklaring van erfrecht nodig. Bij verkoop namens een rechtspersoon zoals een NV of een stichting zijn naast de eerder genoemde stukken ook de statuten en een KKF-uittreksel nodig. Indien je vanuit het buitenland verkoopt is een verkoopvolmacht nodig.
Ja, je kunt vanuit het buitenland je onroerend goed in Suriname verkopen. Je hoeft hier niet speciaal voor fysiek aanwezig te zijn in Suriname. Omdat de overdracht ten allen tijde in Suriname plaats vindt wordt er gewerkt met een verkoopvolmacht. 
Indien je geen gebruik wilt maken van onze no cure, no pay verkoopbemiddeling maar je onroerend goed wel op onze website wilt adverteren kun je voor € 250 per jaar een verkoopadvertentie plaatsen.

Overige

Onze front office is in de Albergastraat 29 in Paramaribo. We werken uitsluitend op afspraak. Vanwege efficiëntie prefereren we je zoveel mogelijk via de digitale weg te helpen. Mocht je toch persoonlijk willen langs komen dan horen we graag waarover het gaat en kunnen we hier een afspraak voor inplannen.
Het tarief voor een taxatierapport is afhankelijk van het te taxeren onroerend goed. Als je een taxatierapport wilt laten maken kun je de locatie, de perceelkaart en indien het gaat om bebouwd onroerend goed hiervan een foto sturen. Op basis van de gegeven informatie kunnen we een vrijblijvende prijsopgave doen. Als je onroerend goed bij ons in de verkoop zet en geen taxatierapport nodig hebt maar wel de waarde wilt weten kunnen we gratis een waarde-indicatie geven.

Vraag of antwoord niet gevonden? Laat gerust een bericht achter.

Bestanden toevoegen