• Zoeken...

Verkoopbemiddeling

Je kunt bij ons terecht voor betrouwbare, professionele bemiddeling bij het verkopen van onroerend goed in Suriname. Ook begeleiden we je door het proces van de overdracht en afhandeling van de transactie. Bij een geslaagde verkoop hanteren wij een commissieloon ter hoogte van 5% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.500.

Indien je geen gebruik wilt maken van onze verkoopbemiddeling, maar het onroerend goed wel op onze website wilt adverteren dan kun je bij ons een verkoopadvertentie plaatsen.


Veelgestelde vragen

Wij werken onder voorwaarde van exclusiviteit. Dit betekent dat het onroerend goed uitsluitend door ons op de markt wordt aangeboden en dat de verkoop uitsluitend via ons zal gaan. Bij een geslaagde verkoop hanteren wij een commissieloon ter hoogte van 5% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.500.
Onze werkwijze is dat we het onroerend goed opnemen en plaatsen op onze veel bezochte website en op diverse sociale media. Ook wordt het geplaatst in de maandelijkse nieuwsbrief die naar duizenden abonnees wordt verzonden. Verder wordt het onroerend goed aangeboden binnen ons eigen netwerk en kunnen er ter plekke verkoopborden worden geplaatst.
Om onroerend goed in de verkoop te nemen hebben we de perceelkaart, een hypothecair uittreksel en een identiteitsbewijs nodig. Als het om erfpacht of grondhuur gaat hebben we ook de beschikking nodig. Indien je nog geen PerceelsID hebt raden we aan dit in orde te maken zodat het onroerend goed direct leverbaar is wanneer een koper zich aandient en het PerceelsID-aanvraagproces niet afgewacht hoeft te worden. Een PerceelsID kun je bij ons aanvragen.
Bij de verkoop is een perceelkaart met PerceelsID vereist. Verder heb je een identiteitsbewijs, uittreksel burgerlijke stand en nationaliteitsverklaring (indien de Surinaamse nationaliteit) nodig. Indien je gehuwd bent zijn ook deze stukken van je partner nodig. Als het om een nalatenschap gaat is er een verklaring van erfrecht nodig. Bij verkoop namens een rechtspersoon zoals een NV of een stichting zijn naast de eerder genoemde stukken ook de statuten en een KKF-uittreksel nodig. Indien je vanuit het buitenland verkoopt is een verkoopvolmacht nodig.
Ja, je kunt vanuit het buitenland je onroerend goed in Suriname verkopen. Hiervoor hoef je niet speciaal fysiek aanwezig te zijn in Suriname. Omdat de overdracht ten allen tijde in Suriname plaats vindt wordt er gewerkt met een verkoopvolmacht. 
Als je om een bepaalde reden niet wenst dat je onroerend goed openbaar aan het grote publiek wordt aangeboden, kun je je onroerend goed bij ons in de stille verkoop plaatsen. Bij stille verkoop wordt je onroerend goed slechts aan aspirant kopers binnen ons bestaand netwerk aangeboden. Het bereik is hiermee minder groot dan wanneer het onroerend goed op de normale manier wordt gepubliceerd. Doorgaans resulteert stille verkoop dan ook in een lagere verkoopopbrengst vergeleken met de normale werkwijze waarbij het onroerend goed via onze website, in onze nieuwsbrief en op sociale media onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek wordt gebracht. Over het algemeen raden wij stille verkoop dan ook niet aan.
Indien je geen gebruik wilt maken van onze verkoopbemiddeling maar je onroerend goed wel op onze website wilt adverteren kun je voor eenmalig € 250 een verkoopadvertentie plaatsen.


Contactformulier

Bestanden toevoegen

Remy Vastgoed